Not found
ชื่อเรื่อง การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง:กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศุทธินี ดนตรี หัวหน้าโครงการวิจัย, อภิรดีสรวิสูตร, พจนา พิชิตปัจจร นักวิจัย และปรัชญา ปิ่นขันธยงค์ , ศุภลักษณ์หน้อยสุยะ ผู้ช่วยนักวิจัย.
ผู้แต่ง ศุทธินี ดนตรี
ชื่อชุด หนังสือชุดหมอกควัน
พิมพลักษณ์ เกรุงเทพ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), 2557
รูปเล่ม 302 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง , แผนที่ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด