Not found
ชื่อเรื่อง "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ " การสอนดนตรี ตามแบบของโคไดและออร์ฟ" ครูธวัชชัย นาควงษ์ ครูต้นแบบปี 2541 วิชาดนตรี ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
รูปเล่ม 50 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด