Not found
ชื่อเรื่อง 24 ปัจจัยในความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาด / สมภพ เจริญกุล.
ผู้แต่ง สมภพ เจริญกุล
ชื่อชุด ถนนสายนี้ชื่อการตลาด
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543
รูปเล่ม 113 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด