หอสมุดกลางขยายเวลาให้บริการก่อนสอบ
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2559 15:35

ด้วยหอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการก่อนสอบเวลา 08.00-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์) วันที่ 25 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2559 โดยเปิดบริการชั้น 1-5 จึงขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ทุกท่านเข้าใช้บริการ