สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)
วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2558 10:55

เรียนผู้ใช้บริการ

สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยทำการรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมทั้งหมดของประเทศไทย สามารถทำการสืบค้นได้ที่ http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx

คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก