หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการ 08.00-18.00 น.
วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2561 15:03

       หอสมุดกลางปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการดังต่อไปนี้

1. ช่วงปกติ : เวลา 08.00-18.00 น. 

2. ช่วงพิเศษ : ก่อนสอบและช่วงสอบ เวลา 08.00-20.00 น.

3. ช่วงปิดเทอม : เวลา 08.00-16.30 น

เริ่มวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ