หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดทำการก่อนสอบ
วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2560 14:48

ด้วยหอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการก่อนสอบเวลา 08.00-18.30 น. (จันทร์-ศุกร์) วันที่ 20 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2560 โดยเปิดบริการชั้น 1-5 จึงขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ทุกท่านเข้าใช้บริการ