หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดบริการก่อนสอบ
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2559 08:38

ด้วยหอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการก่อนสอบเวลา 08.00-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์) วันที่ 2 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยเปิดบริการชั้น 1-5 จึงขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ทุกท่านเข้าใช้บริการ