Found: 3,168  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง "วัว-ควาย" มูลมังสังขยา ในวิถีคนดอนแรด
ชื่อผู้แต่งกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),[254-].
เลขเรียกVCD 636.2 ก192ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน /อาศรมสยาม-จีนวิทยา
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553
เลขเรียก495.15 อ28ร 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 สำนวนควรรู้ ไทย-จีน /อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553
เลขเรียก495.17 ส215 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 สำนวนจีน
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทีมหมื่นอักษร, 2553
เลขเรียก495.17 ส215 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 สำนวนจีน :
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทีมหมื่นอักษร, 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 1 ตอน ดาราศาสตร์ = 100 Greatest discoveries 1 : Astronomy cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 2 ตอน ชีววิทยา = 100 Greatest Discoveries 2 : Biology cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 4 ตอน ศาสตร์แห่งปฐพี = 100 Greatest discoveries 4 : Earth sciences cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 5. ตอน จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการชีวิต = 100 Greatest discoveries 5 : Evolution cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 6 ตอน มหัศจรรย์แห่งพันธุกรรม = 100 Greatest discoveries 6 : Genetics
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯบริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย,, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 7. ตอน กายวิภาคมนุษย์ = 100 Greatest discoveries 7 : Medicine cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย .
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 8 ตอน ฟิสิกส์ = 100 Greatest discoveries 8 : Physics cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง100 อันดับอัจฉริยะพลิกโลก 9 ตอน สิบอันดับสุดยอดแห่งการค้นพบ = 100 Greatest discoveries 9 : Top ten cบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอสทีจีมัลติมีเดีย, 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับเก่ง Illustrator CScบริษัทเจเนซิส มีเดียคอม
ชื่อผู้แต่งเจเนซิส มีเดียคอม, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิสมีเดียคอม, 2547
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง 114 ปี ก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่งเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,[25- -].
เลขเรียกVCD 330.9593 ก584ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed