Found: 182  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง ฝูงชนในเหตุการณ์ "ปฏิวัติสยาม" ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ วิสาพรม.
แหล่งที่มาศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 (มิ.ย. 2557) หน้า 88-107.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอินทรีผงาดฟ้า /ณรงค์ จันทร์เรือง.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ จันทร์เรือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2552
เลขเรียก928.95911 ณ172อ 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแผนชิงชาติไทย :ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐ สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2491-2500) /โดยสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2553
เลขเรียก320.9593 ส442ผ 2553
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย
ชื่อผู้แต่งภัทระ คำพิทักษ์, ผู้เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี :มติชนปากเกร็ด, 2559.
เลขเรียก923.2 บ177 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สมบูรณ์ศิลป์ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2537.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
เลขเรียก927 ป113อ 2537
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การรัฐประหารในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานผลิตเอกสาร
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก959.38 ก277 2550
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 /
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ เมฆไตรรัตน์.
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน,
เลขเรียก959.37 น117ค 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 /
ชื่อผู้แต่งบุศยารัตน์ คู่เทียม,
สำนักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ,
เลขเรียกอ 923.1593 จ149 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย /สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, บรรณาธิการ ; สถาบันนโยบายศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557
เลขเรียก320.9593 จ217 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม /
ชื่อผู้แต่งยาตาเบ, ยาสุกิจิ.
สำนักพิมพ์มติชน,
เลขเรียก959.37 ย242บ 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 = Political history of Thailand 1932-1957
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2549.
เลขเรียก320.9593 ช237ป 2549
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องราษฎรสามัญ หลังวันปฏิวัติ 2475 /
ชื่อผู้แต่งศราวุฒิ วิสาพรม.
สำนักพิมพ์มติชน,
เลขเรียก959.35 ศ172ร 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
แหล่งที่มาศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ม.ค. 2560) หน้า 124-134.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง เบื้องแรกประชาธิปตัย : บันทึกความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัย พ.ศ. 2475-2500
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคม, 2559.
เลขเรียก959.38 บ6112 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก324.2593 ภ417ค 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed