Found: 2,260  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องVampire Academy /Richelle Mead, เขียน ; ต้องตา สุธรรมรังษี, แปล.
ชื่อผู้แต่งเมด, ริชเชล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2558
เลขเรียกน ม567ว 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง War มหาวิทยาลัยการสงคราม
ชื่อผู้แต่งStormDevil.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :มีดีส์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกน ส149ว 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWard ห้องคลอดมรณะ :Sunday /ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557
เลขเรียกน ภ213ว 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWedding น้ำสังข์อาบศพ :ฝัง /ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2556
เลขเรียกน ภ213ว 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWinter eve แผนรักละลายหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็ง /
ชื่อผู้แต่งเดอะลิสเติ้นฟินเกอ.
สำนักพิมพ์แจ่มใส,
เลขเรียกน ด5911ว 2552
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWitchoar /
ชื่อผู้แต่งกัลฐิดา.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์,
เลขเรียกน ก117ว 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWitchoar /
ชื่อผู้แต่งกัลฐิดา.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์,
เลขเรียกน ก117ว 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องWitchoar special book : เจตจำนงแห่งสก็อต /
ชื่อผู้แต่งกัลฐิดา.
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์,
เลขเรียกน ก117ว 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องYes or no =รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย 2 /เบนต์.
ชื่อผู้แต่งเบนต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : comeonsweet, 2555
เลขเรียกน บ111ร 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องZe-guys แก๊งหล่อวายร้ายกับยัยจำเลย (น่า) รัก /แสตมป์เบอรี่, เขียน.
ชื่อผู้แต่งแสตมป์เบอรี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2556?]
เลขเรียกน ส746ซ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกงฟ้าลี้ /
ชื่อผู้แต่งมาลา คำจันทร์.
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์,
เลขเรียกน ม272ก 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ /นพนิธิ สุริยะ.
ชื่อผู้แต่งนพนิธิ สุริยะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
เลขเรียกน165ก 2547
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญา 2/ นิมิตร ชิณเครือ.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร ชิณเครือ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524
เลขเรียกน36ก 2524
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม
ชื่อผู้แต่งทองหยก เลียงพิบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คุรุสภา,2512.
เลขเรียกน ท192ก 2512
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม
ชื่อผู้แต่งทองหยก เลียงพิบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,2513.
เลขเรียกน ท192ก
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed