Found: 2,260  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง One night stand = ขอเป็นแฟนต่อได้ไหม
ชื่อผู้แต่ง[เชย์น่า].
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ดอกหญ้า 2000,2553.
เลขเรียกน ช565ว 2553
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPaper note สร้างเสริมประศพการณ์ชีวิต /
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์โซฟา,
เลขเรียกน ภ213ป 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Phub ถวิล
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ก้าวกระโดด, 2559.
เลขเรียกน ภ213ฟ 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPlayboy Club รักผม (อีกนิด) นะครับคุณ /
ชื่อผู้แต่งหัวสมองตีบตัน, (นามแฝง).
สำนักพิมพ์แจ่มใส,
เลขเรียกน ห117พ 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPlease, XXX มามะที่รัก ติดกับดักผมซะดีๆ /
ชื่อผู้แต่งหัวสมองตีบตัน, (นามแฝง).
สำนักพิมพ์แจ่มใส,
เลขเรียกน ห117พ 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Porcelain พอร์ซเลน...ตุ๊กตาอาฆาต : หลอน
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โซฟา, 2558.
เลขเรียกน ภ213พ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องReality Love ลวงรักร้ายจากนายซูเปอร์สตาร์ /Rose Quartz, เขียน ; พักตรปรีย์ เอี่ยวศิริ, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งโรส ควอตซ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2554?]
เลขเรียกน ร881ร 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องReality ท้าคนเป็นเห็นคนตาย :Friday /ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557
เลขเรียกน ภ213ร 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องRomantic Summer ฝ่าฝืนกฎเหล็กหัวใจยัยร้ายเดียงสา! /
ชื่อผู้แต่งแสงอรุณ วรรณจู.
สำนักพิมพ์แจ่มใส,
เลขเรียกน ส729ร 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องRun away หัวใจไกลรัก /
ชื่อผู้แต่งภัสรสา.
สำนักพิมพ์ภัสรสา พับลิชชิ่ง,
เลขเรียกน ภ118ร 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSleep หลับ-เป็น-ตาย :กามราคะ /ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2556
เลขเรียกน ภ213ซ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSnatch heart แหกกฎรัก กระชากหัวใจ /ขนมปังปิ้ง.
ชื่อผู้แต่งขนมปังปิ้ง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินเลิฟ, 2557
เลขเรียกน ข156ส 2557
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSoulmate Plan วางแผนลับฉบับ (จับ) ที่รัก /TheLittleFinger, เขียน ; สุพัฒนี ปรีเปรม, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งTheLittleFinger.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2554?]
เลขเรียกน ด5911ส 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องStairs 12 ขั้น--บันไดผี :Thursday /ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557
เลขเรียกน ภ213ส 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องStop at First Kiss เกมรักดักหัวใจไล่เธอให้จนมุม /เจ้าหญิงผู้เลอโฉม, ผู้เขียน ; รัดเกล้า จิรสุขประเสริฐ, ผู้วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งเจ้าหญิงผู้เลอโฉม, (นามแฝง).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2554?]
เลขเรียกน จ251ส 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed