Found: 2,201  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กับดักรักล้อมใจ
ชื่อผู้แต่งกรรัมภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :พิมพ์คำ, 2559.
เลขเรียกน ก177ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกัลปังหา /โดย พนมเทียน, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2519-
เลขเรียกน ฉ114ก 2519
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กัลปาวสาน
ชื่อผู้แต่งพงศกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2554.
เลขเรียกน พ128ก 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกาดำสำราญเลือด 4.1-4.2 =A feast for crows /จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน, เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์, แปล.
ชื่อผู้แต่งมาร์ติน, จอร์จ อาร์. อาร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิม์, 2556-2557
เลขเรียกน ม274ก 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพซ้อนกล /เก้าแต้ม.
ชื่อผู้แต่งเก้าแต้ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555
เลขเรียกน ก512ก 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพปราบมาร :มารความรัก ต้องปราบด้วยหัวใจ /ณารา.
ชื่อผู้แต่งณารา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555
เลขเรียกน ณ272ก 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพหลงทาง /
ชื่อผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะจินดา.
สำนักพิมพ์แสงดาว,
เลขเรียกน ช417ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กามเทพเล่นกล
ชื่อผู้แต่งเชอริณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คำต่อคำ, 2559.
เลขเรียกน ช597ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพเสี่ยงรัก /
ชื่อผู้แต่งพระจันทร์สีชมพู.
สำนักพิมพ์Sugar Beat,
เลขเรียกน พ1711ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กามเทพแผลงรัก
ชื่อผู้แต่งแพรณัฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2558.
เลขเรียกน พ774ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กายนาง
ชื่อผู้แต่งกฤษณา อโศกสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศรีสารา, 2558.
เลขเรียกน ก918ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา =Development administration /นพรัฐพล ศรีบุญนาค.
ชื่อผู้แต่งนพรัฐพล ศรีบุญนาค.
สำนักพิมพ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
เลขเรียกน167ก 2549
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฏิวัติของอิหร่านท่านอิมามโคมัยนีย์ และนิกายซีอะฮ
ชื่อผู้แต่งนุอมานีย์, มุหัมมัด มันซูร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิชชิ่ง,2531.
เลขเรียกน49ก 2531
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการผจญภัยกู้วิกฤต มหาสงครามโลหิตอาถรรพ์ /โจชัวร์ เพเวนซี่.
ชื่อผู้แต่งเพเวนซี่, โจชัวร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีแปดดีไซน์, 2557
เลขเรียกน พ515ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
เลขเรียกน127ก 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed