Found: 2,155  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพปราบมาร :มารความรัก ต้องปราบด้วยหัวใจ /ณารา.
ชื่อผู้แต่งณารา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555
เลขเรียกน ณ272ก 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพหลงทาง /
ชื่อผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะจินดา.
สำนักพิมพ์แสงดาว,
เลขเรียกน ช417ก 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กามเทพเล่นกล
ชื่อผู้แต่งเชอริณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :คำต่อคำ, 2559.
เลขเรียกน ช597ก 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกามเทพเสี่ยงรัก /
ชื่อผู้แต่งพระจันทร์สีชมพู.
สำนักพิมพ์Sugar Beat,
เลขเรียกน พ1711ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กามเทพแผลงรัก
ชื่อผู้แต่งแพรณัฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2558.
เลขเรียกน พ774ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กายนาง
ชื่อผู้แต่งกฤษณา อโศกสิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ศรีสารา, 2558.
เลขเรียกน ก918ก 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการกระจายครูตามวุฒิในโรงเรียนประถมศึกษา :รายงานการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งนภาพร อมรเลิศสินไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527
เลขเรียกน162ก 2527
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา =Development administration /นพรัฐพล ศรีบุญนาค.
ชื่อผู้แต่งนพรัฐพล ศรีบุญนาค.
สำนักพิมพ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
เลขเรียกน167ก 2549
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฏิวัติของอิหร่านท่านอิมามโคมัยนีย์ และนิกายซีอะฮ
ชื่อผู้แต่งนุอมานีย์, มุหัมมัด มันซูร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิชชิ่ง,2531.
เลขเรียกน49ก 2531
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการผจญภัยกู้วิกฤต มหาสงครามโลหิตอาถรรพ์ /โจชัวร์ เพเวนซี่.
ชื่อผู้แต่งเพเวนซี่, โจชัวร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีแปดดีไซน์, 2557
เลขเรียกน พ515ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
เลขเรียกน127ก 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม /นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาจ ณ วิเชียร.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
เลขเรียกน127ก 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย /นงลักษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
เลขเรียกน127ก 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม /นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศสมัย อรทัย.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
เลขเรียกน127ก 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน /
ชื่อผู้แต่งนัยนา อรรจนาทร.
สำนักพิมพ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
เลขเรียกน116ก 2544
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed