Found: 12  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องGuide book ลงทุนรวยใน AEC /ณฐอร เกษมสงคราม.
ชื่อผู้แต่งณฐอร เกษมสงคราม.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไอซีดีพรีเมียร์, 2556
เลขเรียกAEC 341.2473 ณ139ก 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องก้าวทัน 10 ประเทศอาเซียน /เรียบเรียงโดย ไกรพล เทียบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งไกรพล เทียบแก้ว.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ปัญญพนต์พัลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียกAEC 341.2473 ก976ก 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน /ทีมวิชาการนิช, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งทีมวิชาการนิช.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : นิช, 2556
เลขเรียก341.2473 ท367ค 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรอบรู้ชวนคิด ปริศนาประชาคมอาเซียน /นพดล สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งนพดล สังข์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
เลขเรียกAEC 341.2473 น164ร 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรอบรู้อาเซียน 360 องศา /อ.กิ่งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอ.กิ่งแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : Feelgoodpublishing, 2556
เลขเรียกAEC 341.2473 อ932ร 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรู้จักอาเซียน รู้ก่อน ดีก่อน /ผู้เขียน Piyaphon H.
ชื่อผู้แต่งปิยาพน เอช.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : GoodChoice, 2555
เลขเรียกAEC 341.2473 ป362ร 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน /ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์, รวบรวม ; สุชาดา ใจสุข, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
เลขเรียก341.2473 ฝ267ร 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา =ASEAN studies /ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556
เลขเรียก341.247 ณ172อ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอาเซียนไม่รู้--ไม่ได้ /โดย Mr.ASEAN.
ชื่อผู้แต่งมิสเตอร์อาเซียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2556
เลขเรียก341.247 ม385อ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเกร็ดน่ารู้อาเซียน /ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกAEC 341.247 ก574 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเตรียมรับ ขยับรุก ทุกวัย ไทย-อาเซียน /ปิติ ศรีแสงนาม.
ชื่อผู้แต่งปิติ ศรีแสงนาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2556
เลขเรียกAEC 341.2473 ป343ต 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน =The Asean economy /วิชิตวงค์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงค์ ณ ป้อมเพชร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียกAEC 341.2473 ว323ศ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed