Found: 10  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง11 ธุรกิจไทยในยุคของอาเซียน /ถนอนศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งถนอนศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556
เลขเรียกAEC 338.9 ถ159ส 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAEC :Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
เลขเรียกAEC 337.159 บ426อ 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAEC Thailand /ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์สำนักพิมพ์, 2555
เลขเรียกAEC 337.159 ถ159อ 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน /ว. อำพรรณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
เลขเรียกAEC 379.59 ว19ก 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องครอบครัวอาเซียน :เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว /ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์นกฮูก, เรียบเรียง : นิคม ชาวเรือ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์นกฮูก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2556
เลขเรียก337.159 ฝ26ค 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องครอบครัวอาเซียน :เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว /ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์นกฮูก, เรียบเรียง ; นิคม ชาวเรือ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์นกฮูก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2556
เลขเรียก337.159 ฝ26ค 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปราสาทพระวิหารกับเบื้องหน้าเบื้องหลังประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา /ดวงธิดา ราเมศวร์.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรธรรมสำนักพิมพ์, [2556]
เลขเรียก327.16 ด172ป 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวยได้ในพม่ายุค AEC /เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555
เลขเรียกAEC 330.9591 ป616ร 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลงทุนในเมียนมาร์ยุคใหม่เบื้องลึกที่คุณต้องรู้ /โดย กองบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ; [บรรณาธิการ: พรพิมล คูอนุพงศ์, อัจฉรา ผ่องพล, จิระประภา กุลโชติ].
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนลวินเทจ, 2556
เลขเรียกAEC 332.673 ล124 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอาชีพอิสระในอาเซียน /โสภาพรรณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียกAEC 331.7 ส862อ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed