Found: 443  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 10 เรื่องสั้นสร้างสรรค์ไทย
ชื่อผู้แต่งกลุ่มวรรณกรรมพินิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นพรัตน์,2522.
เลขเรียกร.ส. ก174ส 2522
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง1991 ระหว่างเราสูญหาย /
ชื่อผู้แต่งพิมประภา.
สำนักพิมพ์Her publishing,
เลขเรียกร.ส. พ365ห 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 20 นักประพันธ์จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศยามานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :บรรณาคาร,2511.
เลขเรียกร.ส. ก232ย 2511
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง25 ปีต่อมา /นทธี ศศิวิมล [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งนทธี ศศิวิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2556
เลขเรียกร.ส. ย383 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล /ประภัสสร เสวิกุล.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555
เลขเรียกร.ส. ป1711ห 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง69 ภารกิจเก๋ๆ ที่ควรทำก่อนตาย /หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ, เขียน ; Chellin, วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : springbooks, 2556
เลขเรียกร.ส. ห1541ห 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องHead :พื้นที่ความคิด /นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2556
เลขเรียกร.ส. น371ฮ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องHeart :พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ /นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2556
เลขเรียกร.ส. น371ฮ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง On the road
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ไรท์เตอร์, 2558.
เลขเรียกร.ส. ร121อ 2558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPresent perfect เพราะวันนี้--ดีที่สุดแล้ว /ฌอห์ณ จินดาโชติ.
ชื่อผู้แต่งฌอห์ณ จินดาโชติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557
เลขเรียกร.ส. ฌ129พ 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกระทบไหล่เขา /ปราบดา หยุ่น.
ชื่อผู้แต่งปราบดา หยุ่น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ระหว่างบรรทัด, 2557
เลขเรียกร.ส. ป172ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรุณาอย่ารบกวน =Do not disturb /วิชัย.
ชื่อผู้แต่งวิชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2556
เลขเรียกร.ส. ว3211ก 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลางความโดดเดี่ยว
ชื่อผู้แต่งดิเรก นนทชิต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :นาคร,2541.
เลขเรียกร.ส. ด435ก 2541
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกลางฝูงแพะหลังหัก /อุมมีสาลาม อุมาร.
ชื่อผู้แต่งอุมมีสาลาม อุมาร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
เลขเรียกร.ส. อ466ก 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกล่องแห่งความเยาว์ /พร่างดาว นุประดิษฐ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพร่างดาว นุประดิษฐ์,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 2551
เลขเรียกร.ส. ก179 2551
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed