Found: 21,511  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"...หมู่บ้าน...ไม่สงบ" :ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต /ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการและหัวหน้าโครงการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553
เลขเรียก303.625 ห1641 2553
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด... จะหาประโยชน์ได้อย่างไร?" วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2547 (2546 : กรุงเทพฯ).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์,2546.
เลขเรียก330.9593 ก278 2546
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Aspect" Geographies Tropical Geography
ชื่อผู้แต่งJarrett, H.R.
สำนักพิมพ์GreatBritain : Macdonald&EvansLtd., 1977
เลขเรียก330.9 J37A
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"Higher education in Asia and the Pacific"Bulletin of the Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific (24):i-vi, 1-150, pril 1983.
เลขเรียก378.5 HI638H 1983
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"กุดขาทีม":การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน /พรเทวี ยอดมงคล ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งพรทวี ยอดมงคล,
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2547
เลขเรียก333.911 ก441 2547
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ /
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
เลขเรียก320.9593 ธ217ข 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค
ชื่อผู้แต่งภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก324.2593 ภ417ค 2560
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คน"เริ่มต้น
ชื่อผู้แต่งจันทราภา จินดาทอง.
สำนักพิมพ์ตาก :โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2559.
เลขเรียก361.614 จ115ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม : ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7
ชื่อผู้แต่งภารตะศึกษาฟอรั่ม[เรื่อง] "คนพันธุ์" เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม (ครั้งที่ 7 :2559 :มหาวิทยาลัยมหิดล)
สำนักพิมพ์นครปฐม :ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียก338.9 ภ274ค 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คนเมืองบัว" ไม่กลัวขยะ /สุวรรณา บัวพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บัวพันธ์,
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2548
เลขเรียก363.728 ค155 2548
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"คืนโรงเรียนสู่ชุมชน" ... เชื่อมสายใยชีวิต และการเรียนรู้ /ชีวัน ขันธรรม, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งชีวัน ขันธรรม,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค, 2547
เลขเรียก371.2 ค315 2547
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ ...
ชื่อผู้แต่งกชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2548.
เลขเรียก307.14 ง257 2548
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก
ชื่อผู้แต่งกชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2548.
เลขเรียก307.72 ด195 2548
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง "ต้นกล้า" ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้
ชื่อผู้แต่งเกศสุดา สิทธิสันติกุล,บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2548.
เลขเรียก370.1523 ต151 2548
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ทฤษฎีใหม่" ว่าด้วยการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช /สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เฟื้องฟ้าพริ้นติ้ง, 2543
เลขเรียก307.72 ส422ท 2543
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed