เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049726
หมายเลขทรัพยากรi00070517
บาร์โค้ด65BE16737
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0