เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076925
หมายเลขทรัพยากรi00094403
บาร์โค้ด4000000801
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAmerican Corner อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2