เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105598
หมายเลขทรัพยากรi00155222
บาร์โค้ด3000005910
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า15 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม3