เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105221
หมายเลขทรัพยากรi00154852
บาร์โค้ด3000005833
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า18 มิ.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1