เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100024
หมายเลขทรัพยากรi00147017
บาร์โค้ด3000005492
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า2 พ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม4