เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096172
หมายเลขทรัพยากรi00141940
บาร์โค้ด3000005073
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า12 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม8