เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096151
หมายเลขทรัพยากรi00141898
บาร์โค้ด3000005070
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า5 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม4