เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081107
หมายเลขทรัพยากรi00097642
บาร์โค้ด3000003848
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม9