เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075957
หมายเลขทรัพยากรi00095507
บาร์โค้ด3000003549
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บLanguage Center Library อาคาร 19/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2