เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103197
หมายเลขทรัพยากรi00152449
บาร์โค้ด1000921254
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า25 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1