เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100655
หมายเลขทรัพยากรi00148228
บาร์โค้ด1000920879
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า18 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0