เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088603
หมายเลขทรัพยากรi00131658
บาร์โค้ด1000920217
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า15 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1