เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085311
หมายเลขทรัพยากรi00125705
บาร์โค้ด1000919923
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 มี.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0