เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075233
หมายเลขทรัพยากรi00092983
บาร์โค้ด1000919247
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1