เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044570
หมายเลขทรัพยากรi00063680
บาร์โค้ด1000916242
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป - ภาษาอังกฤษ/ชั้น 4
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0