เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094021
หมายเลขทรัพยากรi00139167
บาร์โค้ด1000410563
เล่มล.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บเยาวชน - ไทย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม15