เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102645
หมายเลขทรัพยากรi00155269
บาร์โค้ด1000174694
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า19 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1