เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105150
หมายเลขทรัพยากรi00154967
บาร์โค้ด1000174545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า10 ก.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม4