เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105095
หมายเลขทรัพยากรi00154913
บาร์โค้ด1000174542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 ก.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม1