เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104927
หมายเลขทรัพยากรi00154590
บาร์โค้ด1000174265
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า18 เม.ย. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม2