เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104789
หมายเลขทรัพยากรi00154532
บาร์โค้ด1000174228
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า28 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม5