เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104681
หมายเลขทรัพยากรi00154342
บาร์โค้ด1000174008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า11 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0