เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103406
หมายเลขทรัพยากรi00152873
บาร์โค้ด1000172843
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม7