เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103105
หมายเลขทรัพยากรi00152398
บาร์โค้ด1000172484
เล่มล.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า2 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0