เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102931
หมายเลขทรัพยากรi00152002
บาร์โค้ด1000172345
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า12 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4