เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102857
หมายเลขทรัพยากรi00152157
บาร์โค้ด1000172182
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า14 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0