เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102587
หมายเลขทรัพยากรi00151615
บาร์โค้ด1000171844
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า25 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1