เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102645
หมายเลขทรัพยากรi00151503
บาร์โค้ด1000171804
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า26 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม21