เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102363
หมายเลขทรัพยากรi00151423
บาร์โค้ด1000171636
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า21 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4