เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102156
หมายเลขทรัพยากรi00150972
บาร์โค้ด1000171381
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า21 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0