เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100882
หมายเลขทรัพยากรi00150688
บาร์โค้ด1000171117
เล่มล.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า30 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม4