เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087128
หมายเลขทรัพยากรi00150551
บาร์โค้ด1000171011
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บตลาดหลักทรัพย์/ชั้น 2
วันที่นำเข้า26 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1