เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095321
หมายเลขทรัพยากรi00149551
บาร์โค้ด1000170193
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0